ชื่อสถานประกอบการประเภทของอุตสาหกรรมจังหวัด
กองบิน 41 (แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค)การซ่อมบำรุงขั้นหน่วยและขั้นกลาง เกี่ยวกับเครื่องยนต์เชียงใหม่
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์โทรคมนาคม กิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้าน โทรคมนาคมเชียงใหม่
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม-กรุงเทพมหานครฯ
กองพันพัฒนาที่ 3ค่ายกองพลทหารเชียงใหม่
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันการศึกษาเชียงใหม่
การเคหะแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่(สันผีเสื้อ)การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยเชียงใหม่
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)การผลิต ควบคุม ระบบการจัดการประปาเชียงใหม่
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9การผลิต ควบคุม ระบบการจัดการประปาเชียงใหม่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลการผลิตและบริการกระแสไฟฟ้า เชียงใหม่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ)การผลิตและบริการกระแสไฟฟ้า ลำปาง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ)การผลิตและบริการกระแสไฟฟ้า ลำปาง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สถานีไฟฟ้าแรงสูงพิษณุโลก 1)การผลิตและบริการกระแสไฟฟ้า พิษณุโลก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพลการผลิตและบริการกระแสไฟฟ้า ตาก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิต์การผลิตและบริการกระแสไฟฟ้า อุตรดิตถ์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรีการผลิตและบริการกระแสไฟฟ้า นนทบุรี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง เชียงใหม่2 การผลิตและบริการกระแสไฟฟ้า เชียงใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยาการบริการจัดส่งกระแสไฟฟ้าพระนครศรีอยุธยา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่การบริการจัดส่งกระแสไฟฟ้าเชียงใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.แม่ฮ่องสอน การบริการจัดส่งกระแสไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลำพูน การบริการจัดส่งกระแสไฟฟ้าลำพูน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ 2การบริการจัดส่งกระแสไฟฟ้าเชียงใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยาการบริการจัดส่งกระแสไฟฟ้าพะเยา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลกการบริการจัดส่งกระแสไฟฟ้าพิษณุโลก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปางการบริการจัดส่งกระแสไฟฟ้าลำปาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูนการบริการจัดส่งกระแสไฟฟ้าลำพูน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอดอยหลวงการบริการจัดส่งกระแสไฟฟ้าเชียงราย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอป่าซางการบริการจัดส่งกระแสไฟฟ้าลำพูน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เชียงดาว การบริการจัดส่งกระแสไฟฟ้าเชียงใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เทิง การบริการจัดส่งกระแสไฟฟ้าเชียงราย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สันป่าตอง การบริการจัดส่งกระแสไฟฟ้าเชียงใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สารภี การบริการจัดส่งกระแสไฟฟ้าเชียงใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอดอยสะเก็ดการบริการจัดส่งกระแสไฟฟ้าเชียงใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่ริม การบริการจัดส่งกระแสไฟฟ้าเชียงใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันกำแพง การบริการจัดส่งกระแสไฟฟ้าเชียงใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันทรายการบริการจัดส่งกระแสไฟฟ้าเชียงใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการบริการจัดส่งกระแสไฟฟ้าพระนครศรีอยุธยา
การรถไฟแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์บริการขนส่งระบบทางรางอุตรดิตถ์
กิจการร่วมค้า เอ็นดับเบิ้ลยูอา-เอสบีซีซี เหมืองแม่เมาะสัญญา6รับเหมาจัดหาวัตถุเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าลำปาง
แขวงการทางเชียงรายที่ 1การก่อสร้างถนนทางหลวงเชียงราย
แขวงทางหลวงชนบทเชียงรายการก่อสร้างถนนทางหลวงเชียงราย
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่การก่อสร้างถนนทางหลวงเชียงใหม่
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3การก่อสร้างถนนทางหลวงเชียงใหม่
แขวงทางหลวงพะเยา สำนักงานทางหลวงที่ 2การก่อสร้างถนนทางหลวงพะเยา
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑การก่อสร้างถนนทางหลวงเพชรบูรณ์
คลังน้ำมันเชียงใหม่ดูแลการจ่ายน้ำมันให้กับปั๊มน้ำมันเชียงใหม่
คลังน้ำมันเชียงใหม่ดูแลการจ่ายน้ำมันให้กับปั๊มน้ำมันเชียงใหม่
คลังปิโตรเลียมลำปางสถานีจัดเก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงลำปาง
โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1009 กรมทางหลวงชนบทการก่อสร้างถนนทางหลวงเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข ๑๑ สามแยกตอยติ - เชียงใหม่การก่อสร้างถนนทางหลวงเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน - อ.ทุ่งช้างการก่อสร้างถนนทางหลวงน่าน
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - เชียงรายการก่อสร้างถนนทางหลวงเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทรหรือแยกภาคเหนือ) จังหวัดลำปาง-ลำปาง
โครงการงานจ้างเหมาทำการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 1157 ตอนท่าล้อ - เมืองปานการก่อสร้างถนนทางหลวงลำปาง
โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานงานชลประทานเชียงใหม่
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอนการจัดการระบบน้ำเพื่อการชลประทานแม่ฮ่องสอน
โครงการชลประทานลำพูนการจัดการระบบน้ำเพื่อการชลประทานลำพูน
เชียงใหม่เมกเกอร์คลับกิจการส่งเสริมนวัตกรรมผลงานประดิษฐ์เชียงใหม่
ท่าอากาศยานเชียงใหม่บริการขนส่งระบบทางอากาศเชียงใหม่
ท่าอากาศยานดอนเมืองบริการขนส่งระบบทางอากาศกรุงเทพมหานครฯ
เทศบาลตำบลดงเจนหน่วยบริการประชาชนระดับตำบลพะเยา
บริษัท กลุ่มทองหล่อ จำกัดกิจการจำหน่าย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท โกบอล โปรสเปเตอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัดกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคเชียงใหม่
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (สนง.ใหญ๋บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัดกิจการผลิตและจำหน่ายข้าว เพื่อการบริโภคพระนครศรีอยุธยา
บริษัท เค.พี.เอ็กซ์เพอท เอนจิเนียริ่ง จำกัดการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรโดยการลดความชื้นเชียงใหม่
บริษัท เคมีแมน จำกัดธุรกิจผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนไลม์สระบุรี
บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัดรผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับจักรยานยนต์ ลำพูน
บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดผู้ผลิตและขายส่งอุปกรณ์และอะไหล่แอร์เชียงใหม่
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัดสื่อโทรทัศน์ กรุงเทพมหานครฯ
บริษัท เจพีเจ อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดการซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่างระยอง
บริษัท เจเอสพี โฟม โปรดักส์ (ปรเทศไทย) จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสมุทรปราการ
บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัดกิจการการทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆสปป.ลาว
บริษัท เชียงใหม่ ทิน - ทิงสเตน จำกัดกิจการการทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆเชียงใหม่
บริษัท เชียงใหม่ เบเวอร์เรซ จำกัดการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเชียงใหม่
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)รับเหมาก่อสร้างอาคารทั่วไปเชียงใหม่
บริษัท ซัมเซอร์วิส จำกัดจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ลิฟต์และบันไดเลื่อนเชียงใหม่
บริษัท โซดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเม้นต์ (ไทยแลนด์) จำกัดจำหน่ายและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ลำพูน
บริษัท ไดอิเล็กทริค เทคโนโลยี จำกัดกิจการประเภทการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆเชียงใหม่
บริษัท ทานากะพรีซิซั่น (ไทยแลนด์) จำกัดการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะลำพูน
บริษัท ทีเค-นอร์ท คูลลิ่ง 12 จำกัดผู้ผลิต-จำหน่ายแผ่นฉนวนห้องเย็น รับออกแบบ ติดตั้งห้องเย็นเชียงใหม่
บริษัท ทีเคพีวี จำกัดกิจการรับจ้างระเบิดหิน การขุดกรวดและทรายสระบุรี
บริษัท ทีซัล เอ็กเซลเลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดการติดตั้งระบบพลังงานทดแทนเชียงใหม่
บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัดผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จำกัดการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์สมุทรปราการ
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (สาขาลำปาง)ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มลำปาง
บริษัท ไทยอินติเกรท ปาล์ม ออยส์ จำกัด สาขา 2การพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มกระบี่
บริษัท ธนภักดี จำกัดผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเชียงใหม่
บริษัท ธีรา อินดัสทีทรี เซอร์วิสประกอบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปสมุทรปราการ
บริษัท นานา เทค แมชชีน จำกัด-ชลบุรี
บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัดผลิตและจำหน่ายน้ำตาลสุโขทัย
บริษัท บ้านปู จำกัด มหาชนธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท บี.ที.ไมท์นิ่ง จำกัดกิจการให้คำปรึกษาและรับเหมางานทางด้านวิศวกรรมทุกแขนงลำปาง
บริษัท เบลตันอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดประเภทการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อพ่วงอื่นๆปทุมธานี
บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัดประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พระนครศรีอยุธยา
บริษัท พี.เอ็น.ซี.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ การค้าวัสดุก่อสร้างตาก
บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัดกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคระยอง
บริษัท มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัดการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยกและขนย้าย ลิฟท์ บันไดเลื่อนชลบุรี
บริษัท เมกเกอร์ เอเชีย จำกัดประเภทการจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเชียงใหม่
บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กรุงเทพมหานครฯ
บริษัท ยูนิมิต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดการผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของที่ทำจากโลหะ เพื่อเก็บก๊าซอัดหรือ ก๊าซเหลวชลบุรี
บริษัท ยูไนเต็ด ออนเนสตี้ เมกเกอร์ จำกัดรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ชลบุรี
บริษัท ยูเอสอี โฟล-ไลน์ จำกัดผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิก คุณภาพดี ชั้นนำปทุมธานี
บริษัท ระยองซัคเซลโซลูชั่น จำกัดกิจการซ่อมแซม บำรุงรักษาต่อเติม เครื่องจักรกลเชิงกลระยอง
บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัดผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเชียงใหม่
บริษัท สโตนวัน จำกัด (สถานที่ฝึกงาน จังหวัดชลบุรี)การทำเหมืองหิน จำหน่ายผลิตภัณฑ์หิน และทรายชลบุรี
บริษัท สยามมิชลิน จำกัดกิจการประเภทการผลิตยางล้อและยางในกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท สยามมิชลิน จำกัดกิจการประเภทการผลิตยางล้อและยางในระยอง
บริษัท สยามมิชลิน จำกัดกิจการประเภทการผลิตยางล้อและยางในสระบุรี
บริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัดการทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้างเชียงใหม่
บริษัท สหยนต์ เอ็นเนอร์ยี จำกัดการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม เพชรบูรณ์
บริษัท เหมืองศศิน จำกัดกิจการเหมืองแร่ แต่งแร่แบไรท์เกรดโคลนเจาะน้ำมันซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมแพร่
บริษัท อนัตตากรีน จำกัดผลิต และจำหน่าย ด้วยพลังงานหมุนเวียนกระบี่
บริษัท เอ็นจินีโอ จำกัดดำเนินธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกเชียงใหม่
บริษัท 9 นาคราช จำกัดริหารงานก่อสร้าง ให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท 95 แอมป์ จำกัดรับเหมาออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าเชียงใหม่
บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)ขายส่งและผู้ผลิตกระจก-
บริษัท กรีไทยคอนสตรัคชั่น จำกัดผู้รับเหมาอาคารสูงกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท กล้องเพชร 111 จำกัดกิจการประเภทร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ เชียงใหม่
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงแรม และร้านอาหารกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)บริการด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเชียงใหม่
บริษัท กาโตะ พรีซิชั่น จำกัดบริการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซีชลบุรี
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)กิจการในด้านการบินพาณิชย์ในประเทศ และระหว่างประเทศสมุทรปราการ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายช่าง ดอนเมืองกิจการในด้านการบินพาณิชย์ในประเทศ และระหว่างประเทศกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท กิจการร่วมค้าดีมา อัลฟ่า-เชียงใหม่
บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัดส่งออกผลไม้กระป๋อง ผลไม้อบแห้ง น้ำผลไม้ ผลไม้รวมในนำเชื่อมเชียงใหม่
บริษัท กุลพันธ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่
บริษัท เกทส์ ยูนิตะ(ประเทศไทย) จำกัดผลิตสายพานสำหรับยานพาหนะระยอง
บริษัท เกรทเตอร์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดกิจการซื้อ-ขาย ซ่อม ออกแบบสร้างเครื่องจักรกล สายพานลำเลียง เครื่องมือกล เครื่องใช้ไฟฟ้าปทุมธานี
บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดผลิตและจำหน่ายเครื่องนวด,เครื่องเกี่ยว,รับซ่อมระยอง
บริษัท เกิดสุขการค้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดการขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นเชียงใหม่
บริษัท โกร อาร์คิเทค เอ็นจิเนียร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัดกิจการก่อสร้างอาคารทั่วไปเชียงใหม่
บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด-เชียงใหม่
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัดการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคระยอง
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัดบริการระบบน้ำเสีย โรงกรอง น้ำเสียลำพูน
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด(มหาชน)ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าระยอง
บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด(มหาชน)ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าระยอง
บริษัท ครีเอทีฟแล็บ เชียงใหม่ จำกัดจำหน่ายหลอดไฟ LEDเชียงใหม่
บริษัท คลอมัลลอย (ประเทศไทย) จำกัดบริการซ่อมอะไหล่เครื่องยนต์ไอพ่นปทุมธานี
บริษัท คลีนพลัส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดติดตั้งไฟฟ้า เชียงใหม่
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่
บริษัท ควีนสแลนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัดปรึกษางานก่อสร้างเชียงใหม่
บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วน อะไหล่รถยนต์ระยอง
บริษัท คอมเทลซัพพลาย จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เชียงใหม่
บริษัท คัพโค้ด จำกัดการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์กรุงเทพมหานครฯ
บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและจำหน่ายรถจักยานยนต์ระยอง
บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัดผลิตกระดาษเช็ดหน้า กระดาษ เช็ดมือปทุมธานี
บริษัท คิว แอนด์ อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด-ปทุมธานี
บริษัท เค โอ พี ซีวิล บิวล์ดิ้ง จำกัดผู้รับเหมาหลัก คอนกรีตผสมเสร็จกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท เค.ที.คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนเซ้าว์ แต้นท์ จำกัดรับเหมาก่อสร้างงานอาคารเชียงใหม่
บริษัท เค.ที.คอนสตรัคชั่น แอนด์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัดรับเหมาก่อสร้างงานอาคารเชียงใหม่
บริษัท เค.พี.เอ็กซ์เพอท เอนจิเนียริ่ง จำกัดรับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่
บริษัท เค.อี.ซี (ประเทศไทย) จำกัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ลำพูน
บริษัท เคเทค บิลดิ้งคอนแทรคเตอร์ส จำกัดรับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่
บริษัท เคนเบอร์จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด รับเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาเชียงใหม่
บริษัท เคลียร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัดบริการการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการนนทบุรี
บริษัท เค-วิน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัดรับเหมาก่อสร้างชลบุรี
บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตและจำหน่ายคาร์บูเรเตอร์ลำพูน
บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัดผลิตและจำหน่ายคาร์บูเรเตอร์ระยอง
บริษัท แครทโค จำกัดขายส่งเครื่องทำความเย็นระยอง
บริษัท จตุพรวิศวกรรมโยธา จำกัดการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยเชียงใหม่
บริษัท จอย สปอร์ต จำกัดผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาทางน้ำสมุทรปราการ
บริษัท จอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเครื่องประดับส่งออกเชียงใหม่
บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตจักรเย็บผ้าในครัวเรือนชลบุรี
บริษัท จินฉางเซิงเหมืองแร่ จำกัดการทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กลำพูน
บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัดผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสมุทรปราการ
บริษัท จีเอ็นจี เทค จำกัดผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เชียงใหม่
บริษัท เจ เอ อาร์ จำกัดรับเหมาจ้างแรงงานลำปาง
บริษัท เจ็ทต้าเทคโนโลยี จำกัดรับผลิต ออกแบบ แม่พิมพ์พลาสติกสมุทรปราการ
บริษัท เจทีเอ็ม โซลูชั่น จำกัดจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่
บริษัท เจเนอรัล สปริง เซ็นเตอร์ จำกัดผู้ผลิตสปริง มาตรฐาน ISO ทุกประเภท อาทิ สปริง สปริงขดลวด Spring Manufacturing Compression Spring เรามีโรงงานผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสมุทรปราการ
บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน)รับเหมาก่อสร้างกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จำกัดจำหน่าย ตัดตอนวงจรกระแสไฟฟ้าสมุทรปราการ
บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัดรับเหมา ขุด ขน ดิน หินแร่พิษณุโลก
บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัดผลิตส่วนประกอบอิเล็คทรอนิคส์ลำพูน
บริษัท ชิโรกิ คอร์ปอร์เรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ชลบุรี
บริษัท เชียงใหม่ ซีอีซี กรุ๊ป จำกัดอุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้าเชียงใหม่
บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัดผลิตน้ำอัดลมและโซดาเชียงใหม่
บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัดรับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่
บริษัท เชียงใหม่-ทังสเตน จำกัดเหมืองแร่ เชียงใหม่
บริษัท เชียงใหม่พาร์ทแอนด์ทูลส์ จำกัดติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานเชียงใหม่
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)รับเหมาก่อสร้างงานอาคารทั่วไปเชียงใหม่
บริษัท เชียงใหม่ศุภวัตรการไฟฟ้า จำกัดขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เชียงใหม่
บริษัท ซอฟต์อินเตอร์ จำกัด-เชียงใหม่
บริษัท ซันจิริน อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์และอะไหล่ชลบุรี
บริษัท ซันสวีท จำกัดผลิตและจำหน่ายผลผลิตการเกษตรแปรรูปเชียงใหม่
บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง ออโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด (สาขาระยอง) ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ระยอง
บริษัท ซาโต้ โคคิ (ไทยแลนด์) จำกัดขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือนปทุมธานี
บริษัท ซาฟราน เคบิน ลำพูนผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องครัวบนเครื่องบินลำพูน
บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด รับเหมางานระบบประกอบอาคารสมุทรสาคร
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)รับเหมาก่อสร้าง กรุงเทพมหานครฯ
บริษัท ซินเนอร์จี้ แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัดซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)วงจรสื่อสารความเร็วสูงกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)วงจรสื่อสารความเร็วสูงเชียงใหม่
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัดวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมนครปฐม
บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด-กรุงเทพมหานครฯ
บริษัท ซีพีดีชีทบอร์ด จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษลูกฟูกเชียงใหม่
บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด(มหาชน)ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ลำพูน
บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ.สระบุรีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สระบุรี
บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ลำพูน
บริษัท ซีเอชวัน คอนสตรัคชั่น จำกัดกิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องเชียงใหม่
บริษัท ซีเอ็นเอ็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัดจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่
บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตยางรถยนต์ระยอง
บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริกไวริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัดผลิตชุดสายไฟสำหรับยานพาหนะ ผลิตสายไฟและท่อร้อยสายไฟระยอง
บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมปทุมธานี
บริษัท โซดิแอท แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเม้นต์(ไทยแลนด์) จำกัดผลิตตู้ใส่สัมภาระผู้โดยสารบนอากาศยานลำพูน
บริษัท โซล่าร์พาวเวอร์เทค จำกัดผลิตและจำหน่ายแผงโซล่าเซลล์เชียงใหม่
บริษัท โซเอจเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระยอง
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)บริการติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเชียงใหม่
บริษัท ดออัส จำกัดผลิตจำหน่ายเครื่องพิมพ์เสื้อยืดเชียงใหม่
บริษัท ดาดอนอินสเป็คชั่น เซอร์วิสเซส จำกัดริการตรวจสอบเครื่องจักรระยอง
บริษัท ดาต้า ฮอไรชั่น จำกัดกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์เชียงใหม่
บริษัท ดิ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัดรับติดตั้งออกแบบระบบคอมพิวเตอร์เชียงใหม่
บริษัท ดิจิทัลเมิร์ซ จำกัด-กรุงเทพมหานครฯ
บริษัท ดีเซนนอ จำกัดกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัดบริการขนส่งโลจิสติกส์ชลบุรี
บริษัท ดุ้นอัน เมทอลส์ (ประเทศไทย) จำกัดขายส่งและผู้ผลิตอุปกรณ์ระยอง
บริษัท เดลต้า เอลเม็ก จำกัดการนำเข้าชิ้นส่วนอะไหล่ และส่วนประกอบต่างๆกำแพงเพชร
บริษัท เดอะ นิว คอนเซปท์ จำกัด (โครงการ 11 - A)ก่อสร้างและพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่
บริษัท เดอะ นิวคอนเซปท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของเชียงใหม่
บริษัท เดอะ มาเจสติก ดิเวลลอปเม้น จำกัดเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของเชียงใหม่
บริษัท เดอะลอฟท์ คอนสตรัดชั่น จำกัดรับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่
บริษัท ไดโซ สยาม อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัดขายส่งและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พิเศษพลาสติกระยอง
บริษัท ไดอิเล็ทริค เทคโนโลยี จำกัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมเชียงใหม่
บริษัท ต.พีระกฤช จำกัดรับเหมาก่อสร้างนนทบุรี
บริษัท โตชิบา แมชชีน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเครื่องจักรระยอง
บริษัท โตซิบา แมนูเฟคเจอรี่ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเครื่องจักรระยอง
บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด-ชลบุรี
บริษัท โตโยต้าเจ้าพระยานครสวรรค์ จำกัดศูนย์บริการ จำหน่ายรถยนต์โตโยต้านครสวรรค์
บริษัท ถ่าน ประเทศไทย จำกัดจำหน่ายหินอุตสาหกรรมแพร่
บริษัท ทรัพย์ในแผ่นดิน ก่อสร้าง จำกัดก่อสร้าง ห้องพักอาศัยพระนครศรีอยุธยา
บริษัท ทราคูล จำกัดพัฒนาโปรแกรมเฉพาะทาง ออกแบบเว็บไซต์ และบริการติดตั้งระบบไอทีเชียงใหม่
บริษัท ทราคูล ไอที โซลูชั่น จํากัดจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจเชียงใหม่
บริษัท ทริปเปิ้ล พี เทค จำกัดการจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป กรุงเทพมหานคร
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่-เชียงใหม่
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัดบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ทรีบีบี (3BB)ลำพูน
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ‎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชียงใหม่
บริษัท ทรู มูฟ จำกัด (สำนักงานสาขาเชียงใหม่) โทรคมนาคมเชียงใหม่
บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาหลัง ม.พายัพ ‎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชียงใหม่
บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานภาคเหนือตอนบน ‎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชียงใหม่
บริษัท ทศพรเอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัดรับเหมาก่อสร้าง ลำพูน
บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตแพ็คเกจจิ้งครื่องสำอางชลบุรี
บริษัท ท็อปไทย จำกัด (การผลิต)ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนปทุมธานี
บริษัท ท๊อปพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท ทาคาฮาตะพรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์พระนครศรีอยุธยา
บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัดประกอบชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ลำพูน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัดประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยานเชียงใหม่
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสมุทรปราการ
บริษัท ที.เอ็น.ซี บิวเดอร์ จำกัดรับเหมาก่อสร้างทั่วไปเชียงใหม่
บริษัท ทีเค-นอร์ท คูลลิ่ง 12 จำกัดผู้ผลิต-จำหน่ายแผ่นฉนวนห้องเย็นเชียงใหม่
บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดออกแบบและติดตั้งเครื่องผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เชียงใหม่
บริษัท ทีที ฟูจิ ทูล ซัพพอร์ท จำกัดศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้าชลบุรี
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด(มหาชน)ศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้ากรุงเทพมหานครฯ
บริษัท ทีอาร์ดับบลิว สเทียริ่ง แอนด์ ซัซเพนชั่น จำกัดผลิตและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ระยอง
บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัดบริการวางระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค ติดตั้งระบบ CCTVเชียงใหม่
บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัดผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าลำพูน
บริษัท ทีแอนด์ทีม ไฮเทคโนโลยี แอนด์ อิควิปเมนต์ จำกัดการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมลำพูน
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จ.เชียงใหม่การสื่อารโทรคมนาคมเชียงใหม่
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่กิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้าน โทรคมนาคมเชียงใหม่
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดตาก กิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้าน โทรคมนาคมตาก
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขา เจ็ดยอดการสื่อารโทรคมนาคมเชียงใหม่
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัดการสื่อารโทรคมนาคมเชียงใหม่
บริษัท ทีไอพี เมททัล อินดัสทรีส์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนประเภทขึ้นรูปร้อนชลบุรี
บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัดบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดปราจีนบุรี
บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัดบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดเชียงใหม่
บริษัท เทคมูฟ จำกัดจำหน่ายและให้บริการด้านซอฟท์แวร์เชียงใหม่
บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด (สาขาลานกระบือ)ก่อสร้างด้านพลังงานกำแพงเพชร
บริษัท ไทเท็กซ์ เอเชีย จำกัดกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ เพื่อการส่งออกชลบุรี
บริษัท ไทย นากาโน จำกัดรับเหมาก่อสร้างกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด รับทำแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์สมุทรปราการ
บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ (ปทุมธานี) จำกัดผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปทุมธานี
บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัดผลิตจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ชลบุรี
บริษัท ไทย เอซี อินเตอร์เฟรช จำกัดผลิตจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์เชียงใหม่
บริษัท ไทย เอเทค โชลูชั่น จำกัด ชิ้นส่วนพลาสติกของอุปกรณ์ไฟฟ้า แม่พิมพ์ชลบุรี
บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัดจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ลำพูน
บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัดผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชลบุรี
บริษัท ไทยคาลิ จำกัดอุตสาหกรรมเหมืองแร่ใต้ดินนครราชสีมา
บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริการรับเหมาก่อสร้างระยอง
บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตสายไฟรถยนต์ชลบุรี
บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด บริการอบชุบโลหะชลบุรี
บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัดผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้านนทบุรี
บริษัท ไทย-นิจิดีสทรี จำกัดผลิตขนมข้าวอบกรอบเพื่อสุขภาพเชียงใหม่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำแพงเพชร
บริษัท ไทยออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัดผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปทุมธานี
บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จำกัดผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ระยอง
บริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน)โรงกลั่นนํ้ามันชลบุรี
บริษัท ไทยอิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัดขึ้นรูปอะไหล่รถยนต์ชลบุรี
บริษัท ไทยอินติเกรท ปาล์มออยล์ จำกัดโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกระบี่
บริษัท ธนภัทดี จำกัดจำหน่ายสุราเชียงใหม่
บริษัท ธันเดอร์ริช จำกัดกิจการบริการ รถเช่า รับจองที่พัก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่
บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จำกัดผลิตตัวเก็บประจุและตัวต้านทานสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์เชียงใหม่
บริษัท นครพิงค์ ออโตเมชั่น ซีเคียวริตี้ ไอ.ที จำกัดจัดจำหน่าย และศูนย์บริการอุปกรณ์ไอทีเชียงใหม่
บริษัท นอร์ท เทค ออโตเมชั่น จำกัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท นันวรา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด-เชียงใหม่
บริษัท นานา เทค แมชชีน จำกัดผลิต และจำหน่ายงานแปรรูปชลบุรี
บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัดการผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์อุตรดิตถ์
บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัดผลิต จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนสมุทรปราการ
บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและจำหน่ายมอเตอร์เครื่องซักผ้าปทุมธานี
บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัดผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตรเชียงใหม่
บริษัท บริดจสโตน คาร์บอนแบล็ด (ประเทศไทย) จำกัดผลิตผงเขม่าดำเพื่อใช้ในการผลิตยางรถยนต์ระยอง
บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮาส์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เชียงใหม่
บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัดผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าสมุทรปราการ
บริษัท บ้านแก้ว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิต ขายส่ง ขายปลีกภาชนะพลาสติกที่ใช้ในกิจการประมงเพชรบูรณ์
บริษัท บ้านม่วนใจ๋ จำกัดให้บริการบ้านพักตากอากาศเชียงใหม่
บริษัท บานาน่า ซอฟแวร์ จำกัดจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่
บริษัท บี.ที. ไมท์นิ่ง จำกัดกิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคแพร่
บริษัท บี.วี.เอส. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดรับจ้างปั๊มโลหะฉะเชิงเทรา
บริษัท บี.เอส.ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดบริการกลึง เชื่อม ตัดต่อเหล็กและโลหะทุกชนิดชลบุรี
บริษัท บีดีไอ กรุ๊ป จำกัด การติดตั้ง ประตูม้วนผ้าใบสมุทรปราการ
บริษัท บีพีคาลลิเบรชั่น จำกัดบริการทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคชลบุรี
บริษัท บีไฮฟ เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัดกิจการรับเหมาก่อสร้าง ปทุมธานี
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ผลิต การเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ลำพูน
บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัดอาหารสัตว์ สุกรชำแหละ ไก่เนื้อลำพูน
บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิคส์ปทุมธานี
บริษัท เบิร์ดอินเตอร์ คอนสตัคชั่น จำกัดรับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำแพงเพชร
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)ธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจร เชียงใหม่
บริษัท ปัจจัย 4 พรอพเพอร์ตี้ จำกัด สร้างขายคอนโดมิเนียมเชียงใหม่
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สระบุรี
บริษัท แปดริ้วเครื่องเย็นเชียงใหม่ (1994) จำกัด ผลิตและจำหน่ายห้องเย็นเชียงใหม่
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัดโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเชียงใหม่
บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จำกัดโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเชียงใหม่
บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)เหมืองแร่และผลิตโลหะสังกะสีตาก
บริษัท พงษ์ไพศาล อุตสาหกรรม จำกัดก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยสมทุรปราการ
บริษัท พรพระนคร จำกัดรับเหมาก่อสร้างกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท พรหมไทคูณ จำกัดจำหน่ายและส่ง อุปกรณ์ไฟฟ้านนทบุรี
บริษัท พราวนิวส์ จำกัด-ลำพูน
บริษัท พรีเมียม คอนสตรัดชั่น จำกัดกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารเชียงใหม่
บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัดการผลิตและจำหน่าย พืชผักอบแห้งเชียงใหม่
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)อสังหาริมทรัพย์กรุงเทพมหานครฯ
บริษัท พัฒนวิศว์ พรีคาสท์ จำกัดการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปเชียงใหม่
บริษัท พันไอยรา จำกัดรับเหมาก่อสร้างอาคารทั่วไปเชียงใหม่
บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัดการผลิตและจำหน่าย ปูนซีเมนต์เชียงใหม่
บริษัท พิภัทร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัดขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกลลำพูน
บริษัท พี เอ็ม แพลนเนอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดรับออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า กรุงเทพมหานครฯ
บริษัท พี.ดี.เอส เชียงใหม่วิศวกรรม จำกัดการผลิตเครื่องจักรแปรรูปการเกษตร,ระบบสายพานลำเลียง และงานแปรรูปโลหะแผ่นทุกชนิดเชียงใหม่
บริษัท พีเค ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัดการออกแบบ เครื่องจักรสำหรับการผลิตแบบอัตโนมัติเชียงใหม่
บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)ผู้รับเหมาหลักเชียงใหม่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)โรงกลั่นน้ำมันระยอง
บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัดซ่อมเครื่องจักรกลระยอง
บริษัท พีอาร์ซี พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก นนทบุรี
บริษัท พูนทรัพย์เทเลคอมเซล์แอนด์เซอร์วิสเซส จำกัดบริการรับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่
บริษัท เพชรล้านนา ซิสเต็ม จำกัด รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าเชียงใหม่
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)ออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท โพลีเน็ต จำกัดรับผลิตชิ้นส่วนจากยางสมุทรปราการ
บริษัท ไพรมัส จำกัดผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานครฯ
บริษัท ไพโอเนีย อินดัสเตรียล จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฉะเชิงเทรา
บริษัท ฟลีท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตสินค้าประเภทไฮดรอลิค ชลบุรี
บริษัท ฟาบริเนท จำกัดรับจ้างประกอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์และอุปกรณ์ปทุมธานี
บริษัท ฟามาซัน กรุ๊ป จำกัดผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้งานเฉพาะปทุมธานี
บริษัท ฟิชเชอร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และยานยนต์ปทุมธานี
บริษัท ฟิวเจอร์อิเล็คโทรนิกส์เซอร์วิส จำกัดสำนักงานใหญ่ซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร เชียงใหม่
บริษัท ฟูจิ อิเล็กทริค (ประเทศไทย) จำกัดซ่อมแซมดูแล บำรุงรักษาสถานีโรงไฟฟ้าย่อยปทุมธานี
บริษัท ฟูจิคูระ อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิต ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลำพูน
บริษัท เฟบิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดนำเข้า ส่งออกอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมเชียงใหม่
บริษัท เฟมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฮโดรลิกชลบุรี
บริษัท เฟาเดอร์ แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัดประกอบกิจการตัดเหล็ก ทำข้อต่อ ข้องอ ทำเกลียว สมุทรปราการ
บริษัท โฟกัส อิเลคทริค เทคโนโลยี จำกัดขายส่งวัสดุก่อสร้างเชียงใหม่
บริษัท โฟร์ที จำกัดอุตสาหกรรมสุกรครบวงจรเชียงใหม่
บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้า นนทบุรี
บริษัท ภานุวัฒน์ บิสดิ้ง ลิมิเตด จำกัด-เชียงราย
บริษัท ภารัญชน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด-เชียงใหม่
บริษัท มายา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดศูนย์รวมแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ความงามเชียงใหม่
บริษัท มาสเตอร์คอมมูนิเคชั่น จำกัดซ่อมอุปกรณ์สื่อสารเชียงใหม่
บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเน้นท์ส จำกัดผลิตชุดล็อคประตูและประกอบชุดล็อคประตูระยอง
บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ออโต้-พาร์ท จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ระยอง
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัดผลิตเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยชลบุรี
บริษัท มิตรแมน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดขายส่งและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พิเศษพลาสติกลำพูน
บริษัท มินิแบไทย จำกัด (ลพบุรี) การผลิตตลับลูกปืนขนาดเล็ก ลพบุรี
บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัดผู้ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เชียงใหม่
บริษัท เมกเกอร์ เอเชีย จำกัดการผลิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชียงใหม่
บริษัท เมก้าพลาสติก จำกัดการผลิตภัณฑ์พลาสติกชลบุรี
บริษัท เมก้าพลาสติก จำกัดผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเชียงใหม่
บริษัท เมืองเอก อาร์คิเทคเจอร์ จำกัดบริการรับสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน เชียงใหม่
บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลิตลวดตาข่ายเหล็กไร้สนิมซุบโครเมียมเชียงใหม่
บริษัท แมเนจเม้นท์ 103 จำกัดที่ปรึกษาทางวิศวกรกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท แม่ปิงวิศวกรรม จำกัดการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเชียงใหม่
บริษัท แม่สอด เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด อุตสาหกรรมเหล็กหล่อและอะไหล่ยนต์ตาก
บริษัท ไมนิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริการเกี่ยวกับงานเหมืองหิน-เหมืองแร่สระบุรี
บริษัท ยามานาชิ อิเคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตสินค้าประเภทชิ้นส่วนเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าลำพูน
บริษัท ยายบัวการช่าง จำกัดควบคุมงานรับเหมา งานระบบ ไฟฟ้า ภูเก็ต
บริษัท ยู-ชิน (ประเทศไทย) จำกัด การผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนและส่วนประกอบของรถยนต์ระยอง
บริษัท ยูทีที ดีไซด์ แอนด์ บิวท์ จำกัดรับเหมาก่อสร้างทั่วไปเชียงใหม่
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดรับเหมาก่อสร้างนนทบุรี
บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตและแปรรูปฉนวนกันความรัอน ความเย็นฉะเชิงเทรา
บริษัท ยูนิมิต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)ผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของที่ทำจากโลหะชลบุรี
บริษัท ยูไนเต็ด ออนเนสตี้ เมกเกอร์ จำกัดผลิตชิ้นส่วน รถยนต์ชลบุรี
บริษัท ยู-ไพรด์ จำกัดก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยนนทบุรี
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเชียงใหม่
บริษัท ใยตา วิศวกรรม แอนด์ เทคโนโลยีโซลูชั่น จำกัดจำหน่ายติดตั้งกล้องวงจรปิดและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าเชียงใหม่
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัดบริการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์กรุงเทพมหานครฯ
บริษัท ระยองซัสเซสโซลูชั่น จำกัดบริการรับเหมาซ่อม บำรุง งานเชื่อมท่อแก๊สระยอง
บริษัท ระยองซัสเซสโซลูชั่น จำกัดบริการรับเหมาซ่อม บำรุง งานเชื่อมท่อแก๊สลำปาง
บริษัท ริชชี่ริชแลนด์ จำกัดรับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่
บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จํากัดผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปด้วยการหล่อระยอง
บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด รับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาสมุทรปราการ
บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตพืชผักและผลไม้ แช่เยือกแข็งเชียงใหม่
บริษัท ลานนาซอฟท์เวิร์ค จำกัดรับออกแบบ แก้ไข พัฒนารูปแบบโปรแกรม สำหรับคอมพิวเตอร์ลำพูน
บริษัท ลำพูนพลาสแพค จำกัดผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกลำพูน
บริษัท ลูซิด เอนจิเนียริ่ง ซิสเทม จำกัดการติดตั้งไฟฟ้าเชียงใหม่
บริษัท ลูซี่ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัดผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าระยอง
บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ากรุงเทพมหานครฯ
บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จำกัดจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องกำจัดไอเสียรถยนต์ ท่อไอเสียรถยนต์ชลบุรี
บริษัท วัฒนาการไฟฟ้า จำกัดรับซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าลำพูน
บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบยานยนต์และเครื่องยนต์ชลบุรี
บริษัท วาลีโอ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมระยอง
บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัดรับเหมาแปรรูปโลหะชลบุรี
บริษัท วิศวภัทร์ จำกัดรับเหมาก่อสร้างกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท วี สถาปัตย์ จำกัดรับเหมาก่อสร้างเพชรบูรณ์
บริษัท วีเอสไอ กรุ๊ป ดอท เอเชีย จำกัดการให้คำปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เชียงใหม่
บริษัท วีเออาร์เอส จำกัดการติดตั้งไฟฟ้าเชียงใหม่
บริษัท วีแอนด์พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัดฆ่าและชำแหละเนื้อสุกรเชียงใหม่
บริษัท วูลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดพัฒนาซอฟต์แวร์เชียงใหม่
บริษัท เวนคอน ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี จำกัดจำหน่ายและบริการติดตั้งงานเกี่ยวกับระบบปรับอากาศเชียงใหม่
บริษัท เวลล์ เอสเตท (ไทยแลนด์) จำกัด-เชียงใหม่
บริษัท เวียงพานทวีภัณฑ์ จำกัดผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างเชียงราย
บริษัท แวคคอนสตรัคชั่น จำกัดก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย เชียงใหม่
บริษัท ศรพญาหิรัญ จำกัดรับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่
บริษัท ศรีนครชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัดขายปลีก-ส่งอุปกรณ์และเครื่องมือช่างกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท ศรีพัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตและจำหน่ายนำเข้าส่งออกเครื่องจักรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท ศรีพิพัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตและจำหน่ายนำเข้าส่งออกเครื่องจักรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) รับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมชลบุรี
บริษัท ศรีอุดมสุข วิศวกรรม จำกัดการติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ชลบุรี
บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัดกิจการ รับเหมาก่อสร้างอาคารลำพูน
บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัดรับเหมาก่อสร้างน่าน
บริษัท สตรัคเจอร์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดบริการรับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่
บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัดรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรชลบุรี
บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนโลหะลำพูน
บริษัท สโตนวัน จำกัด(มหาชน)ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท สปาย จำกัด รับออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างเชียงใหม่
บริษัท สปีดแล็บ (เชียงใหม่) จำกัดกิจการ ผลิตนำเข้าส่งออก ติดตั้ง จำหน่าย ซ่อมบำรุงเชียงใหม่
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมุทรปราการ
บริษัท สยาม เค.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัดกิจการรับจ้างออกแบบกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท สยาม มัลติคอน จำกัดธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้างกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท สยาม เมทัล เทคโนโลยี จำกัดผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ตีขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์ระยอง
บริษัท สยามก่อสร้าง(๒๐๑๖) จำกัดรับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่
บริษัท สยามทูลส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดกิจการ ผลิตแม่พิมพ์ ขึ้นรูปโลหะลำพูน
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงลำพูน
บริษัท สยามไฟน์เคลย์ จำกัดผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิคกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท สยามมิชลิน จำกัดผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์กรุงเทพมหานครฯ
บริษัท สยามมิชลิน จำกัดผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์สระบุรี
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (แม่พิมพ์ยาง) แหลมฉบัง จำกัดโรงโม่หิน ชลบุรี
บริษัท สยามมิชลิน แม่พิมพ์ยางไทย จำกัดผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์สระบุรี
บริษัท สยามสโตน แอ็กกริเกรท จำกัด (สาขาชลบุรี)โรงโม่หิน ชลบุรี
บริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด จ.เชียงใหม่โรงโม่หิน เชียงใหม่
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัดผลิตไฟฟ้าพลังงานจากชีวมวลลำพูน
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายแร่ยิปซั่มกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด (เหมืองนครสวรรค์)ผู้ผลิตและจำหน่ายแร่ยิปซั่มนครสวรรค์
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)บริการท่าเทียบเรือและขนถ่ายตู้สินค้าสมุทรปราการ
บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัดผลิตและจำหน่ายอาหารกระป๋องสำเร็จรูปเชียงใหม่
บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด สาขาเชียงใหม่กิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้าน โทรคมนาคมเชียงใหม่
บริษัท สำรวยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศที่เป็นพลาสติกสมุทรสาคร
บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัดผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์ชลบุรี
บริษัท เสร็จสรรพ จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า-ระบบสื่อสารเชียงใหม่
บริษัท แสนมณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด-เชียงใหม่
บริษัท เหมืองศศิน จำกัด กิจการเหมืองแร่ แพร่
บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัดท่าเทียบเรือชลบุรี
บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเคมีภัณฑ์ โซดาไฟ คอลลีนสระบุรี
บริษัท อนันตากรีน จำกัดกิจการผลิต และจำหน่าย ด้วยพลังงานหมุนเวียนสุราษฎร์ธานี
บริษัท ออพซ์ต้า (ประเทศไทย) จำกัดขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชียงใหม่
บริษัท อะแวร์ เทคโนโลยี โซลูชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัดจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรุงเทพมหานครฯ
บริษัท อัต อินทีเรีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดกิจการรับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่
บริษัท อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส จำกัดบริการ งานตัด ประกอบ และติดตั้งงานท่อระยอง
บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัดจำหน่ายและติดตั้งฮาร์ดแวร์, ซอฟท์แวร์ เชียงใหม่
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าสมุทรสาคร
บริษัท อาซีฟา จำกัด(มหาชน)ผลิตและจำหน่ายสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าสมุทรปราการ
บริษัท อาร์ เอ คอน จำกัดรับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่
บริษัท อาร์.พี.เอ็ม ฟาร์ม แอนด์ฟีด จำกัด ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ วัคซีนเชียงใหม่
บริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัดผลิต-ส่งออก ผักผลไม้กระป๋องเชียงใหม่
บริษัท อาฮู้ สตูดิโอ จำกัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนนทบุรี
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัดรับเหมาระบบวิศวกรรมเชียงใหม่
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัดรับเหมาระบบวิศวกรรมกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)จำหน่ายเครื่องจักรกลหนักในโรงงานอุตสาหกรลำปาง
บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัดผู้ผลิตและขายส่งอาหารสัตว์สมุทรสาคร
บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัดให้คำแนะนำปรึกษา จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชียงใหม่
บริษัท อินโนเอดจ์ โกโก จำกัดกิจการสร้างออกและออกแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เชียงใหม่
บริษัท อิเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลำพูน
บริษัท อีจิซเทค จำกัดผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะ ตู้โลหะสำหรับใช้บรรจุอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์และโทรคมนาคมเชียงใหม่
บริษัท อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดผลิตเครื่องยนต์ดีเซลและชิ้นส่วนเครื่องยนต์กรุงเทพมหานครฯ
บริษัท อีซูซู เชียงใหม่ เซลล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)ขายรถยนต์ ศูนย์บริการ เช่าซื้อรถยนต์เชียงใหม่
บริษัท อี้ฟง อินดัสเทรียล จำกัด กิจการเพื่อผลิตแม่พิมพ์งานโลหะ รับจ้าง ออกแบบ ซ่อมแซม แม่พิมพ์โลหะ รับจ้างประกอบชิ้นส่วนโลหะชลบุรี
บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเป็นผู้ผลิตเซรามิคซับสเตรทขนาดใหญ่ลำพูน
บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัดขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ระยอง
บริษัท เอ เซม ซิสเตมส์ จำกัดกิจการรับเหมาติดตั้ง อุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล เครื่องกเชียงใหม่
บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัดบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท เอ โฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด-เชียงใหม่
บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟเฮาส์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัดขายบ้านและที่ดิน รับเหมาสร้างเชียงใหม่
บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัดรับจ้างวางท่อก๊าซสมุทรสาคร
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด-ชลบุรี
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)ผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารระยอง
บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท เอทูพี วิศวกรรม จำกัดรับเหมา รับทำงานวางระบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ปรับปรุงแก้ไขระบบท่อ กรุงเทพมหานครฯ
บริษัท เอ็น ซี อาร์ เชียงใหม่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดซ่อมเครื่องชั่ง จำหน่ายอะไหล่เครื่องั่ง ขายเครื่องชั่งเชียงใหม่
บริษัท เอ็น ดี พี เอ็นจิเนยริ่ง จำกัดซ่อม สร้าง เครื่องจักรและบริการงานเหมืองแร่ ลำปาง
บริษัท เอ็น.เจ.เอช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารชลบุรี
บริษัท เอ็น.ที.อาร์. โพดักส์ แอนด์ พาร์ท จำกัด ผลิตอะไหล่ เครื่องักร ซ่อมและสร้างเครื่องจักร รวมถึงโลหะทุกชนิดสมุทรปราการ
บริษัท เอ็นจินีโอ จำกัดดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร พลังงานทางเลือก เชียงใหม่
บริษัท เอ็นทีซีเค คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัดรับจ้างออกแบบ จัดหา จัดซื้อ ควบคุมงาน การบริหารจัดการโครงการ เชียงใหม่
บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัดขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ระยอง
บริษัท เอ็นบีพี คอร์ปอเรท จำกัดห้คำปรึกษา วางระบบต่างๆ ด้านงานอุตสาหกรรมและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเชียงใหม่
บริษัท เอ็นพี เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัดรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งสาธาณูปโภคลำปาง
บริษัท เอ็นไว ซิสเต็ม แอนด์ เทคโนโลยี จก.ออกแบบติดตั้งระบบสุขาภิบาลกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบ ไทย จำกัดผลิต-บริการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลพบุรี
บริษัท เอ็นเอสซี ซอฟต์แวร์ จำกัดออกแบบระบบงาน เขียนโปรแกรมเชียงใหม่
บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบเคลือบสังกะสี ระยอง
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัดผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปนนทบุรี
บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จำกัด จัดจำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง บริการหลังการขาย - มอเตอร์กระแสตรง - อินเวอร์เตอร์ - เกียร์ทดรอบทุกชนิด - เอซีมอเตอร์ - คอนเวอร์เตอร์กรุงเทพมหานครฯ
บริษัท เอบีบี(ประเทศไทย) จำกัดจัดจำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง บริการหลังการขาย - มอเตอร์กระแสตรง - อินเวอร์เตอร์ - เกียร์ทดรอบทุกชนิด - เอซีมอเตอร์ - คอนเวอร์เตอร์สมุทรปราการ
บริษัท เอเบสท์ อินเตอร์โปรดักส์ จำกัดการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก กรุงเทพมหานครฯ
บริษัท เอพีคอมเซอร์วิส จำกัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - ค้าปลีก,ค้าส่งเชียงใหม่
บริษัท เอ็ม ที พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดรับสั่งทำตามแบบ กลึง กัด เจียระไน งานโครงสร้างเหล็ก งานเชื่อมโลหะทุกชนิดชลบุรี
บริษัท เอลลานนา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผู้รับเหมาหลักเชียงใหม่
บริษัท เอส โอ คอนสตรัดชั่น จำกัด-ระยอง
บริษัท เอส.พี.บี เอ็นจีเนียริ่ง จำกัดกิจการรับเหมาก่อสร้างลำพูน
บริษัท เอส.วี.ที แมชชีนเนอรี่ จำกัดการผลิตสินค้าตามแบบที่สั่งทำ ชิ้นงาน และชิ้นส่วนของเครื่องจักรต่างๆ ลำพูน
บริษัท เอสวัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัดรับเหมาก่อสร้างเชียงราย
บริษัท เอสอาร์ เทคโนโลยี จำกัดรับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่
บริษัท เอสเอ็นซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลยี จำกัดประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องทำความเย็นและรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องทำความเย็น-
บริษัท เออร์นี่อิเล็กทรอนิกส์ จำกัดผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์เพื่อส่งออกลำพูน
บริษัท เอเอส เอ็นเทค จำกัดออกแบบและติดตั้งระบบทางด้านวิศวกรรม และพลังงานทดแทนเชียงใหม่
บริษัท เอโอ สตีล จำกัดผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ นนทบุรี
บริษัท เอไอบี เอ็นจีเจียริ่ง จำกัดผลิตและจำหน่ายเครื่องขัดผิวโลหะชลบุรี
บริษัท เอื้อวิทยาแมชีนเนอรี่ จำกัดผู้จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมย่อยหิน ปูนซีเมนต์ และเหมืองแร่กรุงเทพมหานครฯ
บริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัดรับซ่อมชิ้นส่วนเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมพระนครศรีอยุธยา
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดสินค้าอุปกรณ์/โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์เชียงใหม่
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)กิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้าน โทรคมนาคมเชียงใหม่
บริษัท แอร์โรคลาส จำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก และชิ้นส่วนระยอง
บริษัท แอโร่เวิร์ค (เอเชีย) จำกัดผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้บนเครื่องบินชลบุรี
บริษัท แอล.พี.ซี อินดัสเทรียล จำกัดรับจ้างทำอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดที่ทำจากปูนซีเมนต์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปลำพูน
บริษัท แอลอีดี โปรเซพพเตอร จำกัดให้บริการเช่าจอ-จำหน่ายจอ LED ไฟตกแต่ง LED ป้ายไฟวิ่ง และระบบงานไฟ LEDเชียงใหม่
บริษัท โอแคร์เฮลท์ ฮับ จำกัดบริษัทเทคโนโลยีด้านการแพทย์ให้บริการแบบ ออนดีมาน เชียงใหม่
บริษัท โอบามา ออโต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ชลบุรี
บริษัท โอวาเอเซีย จำกัดชุบเคลือบผิวโลหะชิ้นส่วนรถยนต์ และการฉีดขึ้นรูปชลบุรี
บริษัท โอเวอร์บิวด์ จำกัดธุรกิจก่อสร้าง ตึกสูง ระบบน้ำ-ไฟ งานสาธารณูปโภค งานสถัต ออกแบบงานก่อสร้าง และที่ปรึกษางานเชียงใหม่
บริษัท ไอคิวท์ธิงค์บียอนด์ จำกัดประกอบกิจการจัดทำโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์เชียงใหม่
บริษัท ไออินคัมแลนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่
บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัดติดตั้งปั๊มน้ำมันพร้อมอุปกรณ์ ขายเครื่องมือวัดคุมกรุงเทพมหานครฯ
บริษัท ไอแอม ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัดรับจัดงานออแกไนซ์เซอร์เชียงใหม่
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดจำหน่ายรถยนต์พระนครศรีอยุธยา
บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน จำกัดผลิตและจำหน่ายแม่พิมพ์อุปกรณ์เครื่องมือและชิ้นส่วนยานยนต์ต้นแบบชลบุรี
บริษัท ฮันออน ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตเครื่องปรับอากาศรถยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ระยอง
บริษัท ฮานซ่า-เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดกิจการประเภทการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นปทุมธานี
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลำพูน
บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัดผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ที่ขึ้นรูปโดยการฉีดพลาสติกระยอง
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดผลิตรถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสาร ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สมุทรปราการ
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ จำกัดผลิตรถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสาร ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์กรุงเทพมหานครฯ
บริษัท แฮปปี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผลิตอุปกรณ์และอะไหล่อิเล็คทรอนิคส์เชียงใหม่
บริษัท โฮมเทค เอ็นจีนีโอ คอนโทรล จำกัด (สำนักงานใหญ่)จำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารเชียงใหม่
บริษัท ไฮเท็ก เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดการ ซื้อ-ขาย นำเข้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบคอนโทรลกรุงเทพมหานครฯ
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่-เชียงใหม่
ฟาร์ม 9 ไก่สดชำเเหละไก่สด จำหน่ายไก่สดเชียงใหม่
ฟาร์ม 9 ไก่สดชำเเหละไก่สด จำหน่ายไก่สดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวรสถานศึกษาพิษณุโลก
มูลนิธิโครงการหลวง (โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม)แปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมเชียงใหม่
มูลนิธิสำนักงานโครงการหลวงเชียงใหม่การส่งเสริมการปลูกพืชผัปลอดสารพิษเชียงใหม่
ร้าน EDCO (Educatique Corporation)รับสอนหุ่นยนต์ วงจรดิจิทัล ระบบสมองกลฝังตัวเชียงใหม่
ร้าน EDCO (Educatique Corporation)รับสอนหุ่นยนต์ วงจรดิจิทัล ระบบสมองกลฝังตัวเชียงใหม่
ร้าน Laptop Smile & Serviceสารพัดงานบริการเชียงใหม่
ร้าน บางมดเรซซิ่งผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ กรุงเทพมหานครฯ
ร้าน วี.อาร์.เทคนิคซาวด์จำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เชียงใหม่
ร้าน อีซียู ช้อป ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับยานยนต์เชียงใหม่
ร้านดวงศิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เชียงใหม่
ร้านธนวรรธน์การช่าง เชียงใหม่รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเชียงใหม่
ร้านเพื่อนช่างอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชียงใหม่
ร้านมณีรัตน์--
ร้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมคอมพิวเตอร์และจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เชียงใหม่
ร้านรุ่งโรจน์ เชียงใหม่ อิเล็กทรอนิกส์ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชียงใหม่
โรงกลึงทวีศักดิ์โรงกลึงลำพูน
โรงกลึงอนุศักดิ์โรงกลึงเชียงใหม่
โรงงานน้ำตาลพิษณุโลกผลิตและจำหน่ายน้ำตาลบริสุทธิ์พิษณุโลก
โรงพยาบาลเชียงใหม่รามสถานพยาบาลเชียงใหม่
โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่านสถานพยาบาลน่าน
โรงพยาบาลนครพิงค์สถานพยาบาลเชียงใหม่
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สถานพยาบาลเชียงใหม่
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค สถานพยาบาลเชียงใหม่
โรงพยาบาลสวนปรุงสถานพยาบาลเชียงใหม่
โรงไฟฟ้า โกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าระยอง
โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่งานบริกรเชียงใหม่
โรงแรมแซงกรีล่า เชียงใหม่งานบริกรเชียงใหม่
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่งานบริกรเชียงใหม่
โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่งานบริกรเชียงใหม่
วีอาร์ เทคนิคซาวด์จำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เชียงใหม่
ศูนย์ควบคุมการบิน เชียงใหม่ควบคุมจราจรทางอากาศ และสื่อสารการบินเชียงใหม่
ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อมูลนิธิโครงการหลวงการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองแก่ชาวเขา เชียงใหม่
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)เครื่องชั่งตวงวัดเชียงใหม่
ศูนย์บริการ เบโค เชียงใหม่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเชียงใหม่
ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาสี่แยกสนามบิน ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชียงใหม่
ศูนย์ปฏิบัติการตอนนอกและโทรศัพท์สาธารณะที่2 บริษัท ทีโอที จำกัดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชียงใหม่
ศูนย์ประสานงานสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1ผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมตาก
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหารการปิโตรเลียมเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ ศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรตามแผนงานและโครงการของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บริการปรึกษาแนะนำทางด้านเซรามิกเชียงใหม่
ศูนย์สร้างทางลำปางก่อสร้างทางและบูรณะปรับปรุงทางหลวง ลำปาง
ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง ก่อสร้างทางและบูรณะปรับปรุงทางหลวง ลำปาง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือการตรวจอากาศผิวพื้น ตรวจอากาศชั้นบนเชียงใหม่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่-เชียงใหม่
สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์พัฒนาบุคลากรชลบุรี
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยวิศวกรรมผลิตพืชกรุงเทพมหานครฯ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ศูนย์ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์เชียงใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถานบันด้านพลังงานทดแทนเชียงใหม่
สถาบันวิทยสิริเมธีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระยอง
สยาม เค.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัดกิจการรับจ้างออกแบบ ตกแต่ง ดูแลรักษาต้นไม้กรุงเทพมหานครฯ
สวนสัตว์เชียงใหม่การให้การศึกษา การอนุรักษ์และขยายพันธุ์เชียงใหม่
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยเชียงใหม่
สํานักงานบริการลูกค้า กสท เชียงใหม่สำนักงานบริการลูกค้า กสทเชียงใหม่
สำนักก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางควบคุม กำกับ ดูแล การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างนครสวรรค์
สำนักงาน กสทช.กิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้าน โทรคมนาคมกรุงเทพมหานครฯ
สำนักงาน กสทช. เขต 3 (ลำปาง)กิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้าน โทรคมนาคมลำปาง
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (โรงงานผลิตภัณฑ์นมห้วยแก้ว)องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
สำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปางการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังลำปาง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการบริหารงานก่อสร้างลำปาง
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่านบริการจำหน่ายไฟฟ้าน่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1-เชียงใหม่
สำนักงานแขวงทางหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 1ดำเนินการก่อสร้าง ควบคุม บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงเชียงใหม่
สำนักงานแขวงทางหลวงทางหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 2ดำเนินการก่อสร้าง ควบคุม บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงเชียงใหม่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดตาก-ตาก
สำนักงานโครงการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - หางดง(ตอนที่ 3) อ.สันป่าตอง,หางดง จ.เชียงใหม่ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองเชียงใหม่
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)การก่อสร้าง และบำรุงรักษาทางหลวงเชียงใหม่
สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ดำเนินการก่อสร้าง ควบคุม บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงเชียงใหม่
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูการพัฒนาเมืองหลักเมืองรองของภาคต่างๆสมุทรปราการ
สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เชียงใหม่กิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้าน โทรคมนาคมเชียงใหม่
สำนักงานประปา สาขาลาดพร้าวผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปากรุงเทพมหานครฯ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช)หน่วยงานที่บริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปทุมธานี
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ผลิตและจัดจำหน่ายบุหรี่สำเร็จรูปเชียงใหม่
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังเชียงใหม่
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพเชียงใหม่
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยเชียงใหม่
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่การกำกับดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เชียงใหม่
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่หน่วยงานตรวจสอบกำกับดูแลสถานประกอบการเกี่ยวกับเหมืองแร่ โรงโม่หินเชียงใหม่
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมทางหลวงสำรวจ รังวัด และคำนวณราคาที่ดิน และทรัพย์สินที่ใช้ในงานทางกรุงเทพมหานครฯ
สำนักบริการลูกค้า กสท. เขตเหนือกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้าน โทรคมนาคมเชียงใหม่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาบันการศึกษากรุงเทพมหานครฯ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนาสถาบันการศึกษาเชียงใหม่
หจก. แฮปปี้เอ็นจิเนียริ่งขายส่งและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกลเชียงใหม่
หจก.ทีเอ็นพรีซิชั่นแอนด์ซัพพลาย-ลำพูน
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหน่วยงานราชการเชียงราย
ห้างหุ้นส่วน เพื่อนพลังงานกิจการจำหน่ายเครื่องบีบสกัดน้ำมัน, เครื่องจักรอุตสาหกรรมเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.ทวี เอ็นจิเนียริ่ง กิจการรับเหมาทางด้านวิศกรรม ทางด้านสถาปัตยกรรมและอิเล็กทรอนิกส์เชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอสเค เพาเวอร์ วิศวกรรมรับเหมา ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคารพาณิชย์ ปทุมธานี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลยา เทคโนโลยีงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำแพงไพโรจน์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างกำแพงเพชร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่น ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่งการรับจ้างเชื่อม กลึง ใสโลหะทุกชนิดชลบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาเดท คอนสตรัคชั่นรับเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำแสนรุ่งวิศวกรรมรับออกแบบ ติดตั้ง ปรึกษา ตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้างานโครงการ โรงงานลำปาง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ พี เอ็น อะไหล่ยนต์จำหน่าย อะไหล่รถยนต์ใหม่ และ มือสองเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอสพี คอนสตรัคชั่นรับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่โทรศัพท์เซลล์ แอนด์เซอร์วิสจำหน่าย ติดตั้ง รับซ่อมระบบเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัดชั่นบริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอฟ เอ็ม นอร์ทกิจการค้า รถจักรยานยนต์เชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.พี.เค.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลายกิจการขายส่ง อะไหล่และอุปกรณ์ที่ให้ในโรงงานอุตสาหกรรมลำพูน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเคทู คอนสตรัคชั่น เมเนจเมนท์รับออกแบบ เขียนแบบ รับเหมาก่อสร้าง งานอาคาร และงานโยธาทุกประเภทเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.ทวีเอ็นจิเนียริ่งกิจการรับเหมาทางด้านวิศกรรม ทางด้านสถาปัตยกรรมและอิเล็กทรอนิกส์เชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.ทวีเอ็นจิเนียริ่งล้านนา กรุ๊ปกิจการรับเหมาทางด้านวิศกรรม ทางด้านสถาปัตยกรรมและอิเล็กทรอนิกส์เชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค.เอ็นจิเนียนิ่ง แอนด์ซัพพลาย กิจการประเภทการติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ เชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็น พรีซิซั่น แอนด์ ซัพพลายกิจการ โรงกลึงลำพูน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เทคนิคอล เซอร์วิสกิจการประเภทร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างกระบี่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพิงค์ สวิทซ์บอร์ด ขายปลีกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า.เชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวรรณ (999) วิศวกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างน่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันวรา เอ็นจิเนียริ่งรับเหมาตกแต่งภายใน Built in รับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านสุริยะกิจการรับเหมาก่อสร้างน่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารา ลำปาง (สำนักงานใหญ่)-เชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนล เอ็นจิเนียริ่งรับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรสเกลส์กิจการรับซ่อมแซม ประกอบ ติดตั้ง เชื่อม กลึงและแปรรูป โครงสร้างเหล็ก ฯลำปาง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชัยวัสดุจำหน่ายวัสดุก่อสร้างลำปาง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุการุณรับเหมาก่อสร้างพิษณุโลก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดีเจ เอ็นจิเนียริ่งกิจการออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงานก่อสร้างเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส โฮม คอนตรัคชั่นการก่อสร้าง เชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์เอสโฮม คอนสตรัดชั่นการก่อสร้าง เชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนพลังงาน จำกัดกิจการจำหน่ายเครื่องบีบสกัดน้ำมัน, เครื่องจักรอุตสาหกรรมเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ศิริศักดิ์กิจการรับเหมาก่อสร้างแพร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์ม 9 ไก่สด กิจการชำเเหละไก่สด จำหน่ายไก่สดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟกัส เฮ้าส์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่นงานก่อสร้างและงานบริหารงานก่อสร้างเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟกัส เฮ้าส์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่นงานก่อสร้างและงานบริหารงานก่อสร้างลำปาง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล อีควิปเมนท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิสกิจการจำหน่าย ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ปิงวิศวกรรมก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่รับเหมาระเบิดหิน ย่อยหิน ขุด ขน ดิน หิน แร่ งานริงวิด ออกแบบ วางแผนเหมืองลำปาง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยศรวัลแมชันเนอร์รี่ แอนด์ ทรานสปอร์ตกลึงโลหะและซ่อมรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยล้อทุกชนิดอุตรดิตถ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิค พรีซิชั่นรับจ้างติดตั้งทั่วไปลำพูน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมโชควิศวการให้คำปรึกษาและบริการ เสาเข็มเจาะระบบแห้งเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่ำรวย แอนด์ ทรีท เซอร์วิสรับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีเพ็นท์โฮม เซอร์วิสรับงานรีโนเวทอาคาร งานทาสีอาคารทั้งภายนอกและภายในเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนคำสถาปนิก รับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่หินเชียงใหม่ไท้เซียงรับเหมาก่อสร้าง โรงโม่หิน จำหน่ายหินเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนวันเฉลิมรับเหมาก่อสร้าง รับปรับที่ ถมที่ลำพูน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนออโตเมชั่นโปรดักส์ให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษาติดตั้งเครื่องจักรกลลำพูน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรัณย์คอนสทรัคชั่นรับเหมาก่อสร้างลำพูน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ทองพูนรับเหมาก่อสร้างอาคาร,ที่พักอาศัย ฯลฯเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพร โมลด์ แอนด์ พาร์ทรับผลิตแม่พิมพ์, ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และ ชิ้นส่วนเกี่ยวเนื่องสมุทรปราการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แควการโยธารับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธี อีควิปเม้นท์ จำกัดการติดตั้งไฟฟ้า ประปาลำพูน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสร็จสรรพรับเหมาก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้าเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีพีเอสดีเอ็นจิเนียริ่งรับเหมาติดตั้ง ต่อเติม เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ยิ่งเจริญ เชียงใหม่ ประกอบกิจการเคาะ พ่นสี ยานพาหนะทุกชนิดเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีซี เทลาคอมมูเนเคชั่นซิสเต็มติดตั้งและตรวจสอบระบบ อิเล็กทรอนิกส์เชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพลัสเชียงใหม่ (สำนักงานใหญ่)กิจการการแสดงเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มอี ลานนา เซอร์วิสติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์เชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี บิลดิ้งโฮมให้บริการรับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็ม จี อินเตอร์เทค คอนสตรัคชั่นรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบ ครบวงจร เชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ เอส เลย 2003กิจการรับเหมาก่อสร้างเลย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส มัลติ เอ็นจิเนียริ่ง รับจ้างทำโครงสร้างที่ทำด้วยเหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส ฯลำพูน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.คอนสตรัคชัน แอนด์ อิจิเนียริ่ง-เชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ที.นอร์ทเทิร์นบริการงาน ดูแล ติดตั้ง ซ่อมบำรุง งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที กรุ๊ป เน็ตเวิร์คการวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบแลนด์และคอมพิวเตอร์เชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้ เอ็นจิเนียริ่งรับเหมาระบบไฟฟ้า เชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนครพิงค์ สวิชต์บอร์ดขายปลีกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอริณญา-ลำพูน
อู่ ต.เจริญการช่างบริการซ่อมพ่นสีตัวถังรถยนต์พิจิตร
อู่ช่างขวัญเซอร์วิส เชียงใหม่รับซ่อมรถจักยานยนต์เชียงใหม่